Velkommen hos Psykologpraksis Nord

Faglighed • Omsorg • Respekt • Forståelse • Nærvær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologpraksis Nord tilbyder - i samarbejde med Psykologklinik for kognitiv terapi og Psykologisk Rådgivning - gruppeforløb til mennesker med angst-, stress- og depressionsproblematikker

Gruppesessioner er en behandlingsform, der i forhold til individuel terapi har nogle væsentlige muligheder og fordele. Derfor er vi tre erfarne psykologer, der er gået sammen om at udvikle og tilbyde gruppeterapeutiske forløb med start i februar 2012.

Målgruppe

Den gruppeterapi, vi tilbyder, er for mennesker, hvor ængstelighed, bekymringer, grublerier, manglende tillid til dem selv (og andre) og problematisk håndtering af følelser, påvirker deres livskvalitet negativt og evt. har medført (eller er en del af) en stress-, angst- eller depressionsproblematik.

Gruppeterapien er ikke for mennesker i akut sorg og krise.

Der tilbydes først en individuel samtale, og efter gruppeforløbet tilbydes endvidere opfølgende samtaler – enten i grupperegi eller individuelt.

Du kan trygt deltage i gruppeforløbene – de bliver håndteret professionelt og nænsomt, og med stor respekt for den enkeltes grænser.

Fordele ved terapi i gruppe

En fordel ved grupperne er, at de er med til at almen-menneskeliggøre de følelser og udfordringer, vi som mennesker periodevis kæmper med qua den måde vores krop, psyke og hjerne er designet på. I vores meget succes- og lykkeorienterede samfund kan vi være tilbøjelige til at tro, der er noget galt med os, når vi i perioder oplever svære følelser eller kæmper med negative tanker. Tanker som, ’jeg er ikke god nok’, ’andre kan meget mere end jeg kan’, osv. kommer og går ved alle mennesker. Det samme gælder såkaldte ’negative’ følelser som angst, vrede, skam, modløshed, afsky etc. og ’kropsligt ubehag’ som f.eks. knugen/’stivnen’, ’uro’ og hjertebanken. Alene dette – i et fællesskab at opleve, at der er tale om almindelige, menneskelige oplevelser - kan mindske skam og selvbebrejdelser, så den energi, mennesker går og bruger på at føle sig forkerte (og som fodrer de svære følelser), kan omsættes til mere positive tanker og handlinger. Gruppeformen muliggør øvelser, som ikke kan udføres og opleves på samme måde i individuel terapi, og det fællesskab og den synergi, der opstår i en god terapigruppe, kan øge det psykologiske udbytte og være stærkt forandringsskabende.

Gruppeterapiens indhold

Gruppeterapien varetages af undertegnede. Vi er alle tre erfarne, autoriserede psykologer i privat praksis. Vi har et bredt psykologisk fundament, men vil i gruppeterapien særligt anvende metoder fra Acceptance and Commitment Therapy, der tilhører den såkaldte ”3. bølge af kognitiv terapi” og blandt andet integrerer Mindfulness-træning. Denne tilgang har vist virkelig gode resultater i forhold til stresshåndtering og depressionsforebyggelse, og den er i det hele taget særdeles god til at få mennesker ”ud af deres tankespind og grublerier” og gjort dem mere nærværende og positivt handlende i deres liv. De gode resultater er videnskabeligt veldokumenteret, men herudover har vi alle tre meget positive, kliniske erfaringer med tilgangen.

Du er meget velkommen til at kontakte en af os, hvis du skulle have spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

 

 

 

 

Susanne Vokstrup

Cand.Psych.Aut.

Psykologisk Rådgivning

Vesterbro 35, 1.sal

9000 Aalborg

susanne@vokstrup.dk

Tlf. 29 67 78 29

 

Henriette Elkjær

Cand.Psych.Aut.

Elkjær. Psykologklinik for kognitiv terapi

Vesterbro 54, 3.sal, th.

henriette.elkjaer@gmail.com

Tlf. 26 19 24 18

 

Louise Underbjerg Høstgaard

Cand.Psych.Aut.

Psykologpraksis Nord

Jernbanegade 7A, 1.sal

9530 Støvring

louise@psykologpraksisnord.dk

Tlf. 30 66 86 77

 

Psykologpraksis Nord v/Louise Underbjerg Høstgaard • Jernbanegade 7A, 1.sal • 9530 Støvring • Telefon 30 66 86 77 •

louise@psykologpraksisnord.dkwww.psykologpraksisnord.dk